Styrelse och funktionärer

                                                      Ordförande                     Sven Gadde 
                                   
                        Vice ordförande               Percy Carlsson
                                                                 Kassör                            Leif Eriksson
                                                                 Sekreterare                    Björn Andréason
                                                                 Ledamot                         Bo Carlsson
                                                                 Ledamot                         Jan-Åke Svensson
                                                                 Ledamot                         Torbjörn Pettersson            

                                                                 Suppleant                       Johnny Jansson
                                                                                                         Christer Nordh

                                                                 Revisorer                        Christer Nygren
                                                                                                         Göran Malmberg  (Webbmaster)
                                                                                                         Erik Hultman suppleant

                                                Valberedning                  Peter Morfeldt, sammankallande