Välkommen till
Möckelns Fiskevårdsområdesförening
i Karlskoga och Degerfors
 
 
Vy över Möckeln    
 
Gösfiskeförbud 1/4 – 20/6. Min.mått gös & öring = 45 cm.
 Kräftfiske får utövas 5/8 – 15/10 för fiskerättsinnehavare. 
   
 
Årsstämma 170322 kl. 19.00 restaurang Pärltuppen, för fiskerättsinnehavare !