ELFISKE

 

Elfiske 26 september 2012 i Svartälven (Karåsen), Imälven och Kvarntorpsbäcken.

 

Elfiske utföres av auktoriserad personal och har till syfte att kartlägga om t ex Gullspångsöring reproduceras i respektive vattendrag och för att utröna om det lönar sig att sätta ut smolt som sedan går ner till Möckeln och berikar fiskeutbudet.