BÅTILLÄGGNINGSPLATSER

 

Tillägningsplats i Karlskoga, Grönfeltsudden

 

Tillägningsplats i Degerfors, Kvarnberg